quasi-arytmetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 6.3.2. Upbaszczaioe ' W zapisie quasi-arytmetycznym, proponowanym przez Bar-Hillela, kwalifikację kategorialną elementów takich jak run można wyrazić jako ułamek, którego mianownik oznacza kategorię, z którą run może się łączyć, licznik zaś — kategorię powstałej w ten sposób S konstrukcji. Tak więc kwalifikacja leksykalna run — wskazuje,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1975a. Wstęp do językoznawstwa, przeł. K. Bogacki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.