quasi-autobiograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pisarz i nowelista. Kształci! się w Nowym Jorku, w młodości pracował w różnych zawodach i podróżował po kontynencie północnoamerykańskim; w okresie prohibicji prowadził jakiś czas nielegalny wyszynk w nowojorskiej dzielnicy artystycznej Greenwich Village. Pierwszą książką o charakterze quasi-autobiograficznym Clipped Wings (1922, Obcięte skrzydła) otworzył serię utworów szokujących przez długie lata amerykańską opinię literacką i czytelniczą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helsztyński, Stanisław (red.) 1971. Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.