quasi-automatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W sensie szerokim do płynności międzynarodowej zalicza się również posiadane możliwości uzyskania w sposób automatyczny lub quasi-automatyczny ułatwień kredytowych. Pojęcie płynności międzynarodowej obejmuje wówczas zarówno prawa ciągnienia w ramach MFW, jak i wprowadzone od roku 1970 Specjalne Uprawnienia Kredytowe (Special Drawing Righls)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bień, Jerzy, Kosiński, B., Królak, Z. 1970. Rozliczenia międzynarodowe, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.