quasi-bierny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Natomiast przy drugiej koncepcji planowania zaznacza się wyraźnie quasi-bierne podejście, znamionujące formułę: od środków do celu. W zasadzie taki punkt widzenia ma uzasadnienie w planach operatywnych, krótkookresowych, gdzie dokładne rozeznanie środków i możności ich użycia w ciągu nader krótkiego okresu niejako determinuje wielkość i charakter wysuwanych celów. Nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Secomski, Kazimierz 1977. Polityka społeczno-ekonomiczna. Zarys teorii, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.