quasi-biograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wreszcie - traktatowi filozoficznemu w formie powieściowej. Po śmiałym eksperymencie Lalki pisarz jakby cofa się tu w przeszłość gatunku i wypróbowuje przydatność dawniejszych konwencji literackich. Równocześnie jednak Prus modyfikował dotychczasowy wygląd powieści: uprawiał luźną quasi-biograficzną konstrukcję fabularną (którą upodoba sobie powieść młodopolska), nadał zdecydowaną przewagę dialogom, zredukował ilościowo wypowiedzi narratora i przyjął w nich perspektywę personalną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Markiewicz, Henryk 1986. Literatura pozytywizmu, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.