quasi-biologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Był on uzasadniony, ale wkrótce zaczął prześcigać ewolucjonizm biologiczny tam, gdzie tamten nie mógł mieć zastosowania. Przyjmowano mianowicie, że języki są niezależnymi, quasi-biologicznymi tworami, o których rozwoju decydują wewnętrzne siły i potrzeby — podczas gdy w rzeczywistości są one epifenomenami kontaktów międzyludzkich, podlegającymi wszystkim siłom społecznym wynikającym ze zmian w formach tych kontaktów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wiener, Norbert 1960. Cybernetyka i społeczeństwo, przekł. O. Wojtasiewicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo