quasi-byt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zasadach istnienia oraz O ostatecznym źródle rzeczy. Problem, z którym Leibniz się borykał, a który - wedle świadectwa tej tezy w pewien sposób rozstrzygnął, polegał na tym, że esencjalistyczna ontologia implikowana leibnizjańskim racjonalizmem wymagała, aby istotę pozbawioną istnienia traktować jako byt możliwy, a więc coś rzeczywistego, tyle że nie w pełni. Jaki miałby być status ontycznego takiego quasi-bytu? W piśmie z 1679 r. filozof tak odpowiedział na to pytanie: [... załóżmy, że mamy byty możliwe A B C D E F G, również doskonale i ubiegające się o istnienie, z których nie zgadzają się ze sobą AzBiBzD,iDzG, iGzC,iGzF oraz F z E; powiadam, że mogłyby zaistnieć dwa razem na piętnaście różnych sposobów: AC, AD, AE, AF, AG, BC, BE, BF, BG, CD, CE, DE, DF, EG, FG, bądź trzy razem na następujące sposoby: ACD, ACE, ADE, ADF, AEG, AFG, BCE, BEG, BFG, bądź wreszcie cztery razem na ten oto sposób: ACDE, który wybrany będzie spośród pozostałych, 74 -Rozprawa metafizyczna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Leibniz, Gottfried Wilhelm 1995. Główne pisma metafizyczne, przeł. S. Cichowicz, J. Domański, Toruń : Comer
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.