quasi-charakterystyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gramatyki danego *języka informacyjnego. Pogwałcenie którejkolwiek z reguł gramatyki jęz. informacyjnego sprawia, że otrzymany w rezultacie znakowania twór będzie quasi-charakterystyką wyszukiwawczą, np. przy k. według UKD takim quasi-symbolem jest nie tylko taki zespół znaków (cyfr, wskaźników), który w ogóle nie istnieje w UKD, lecz również symbol, który wprawdzie istnieje w UKD, lecz jego odpowiednik słowny nie ma nic wspólnego z tematyką znakowanego dokumentu, a który został utworzony w wyniku pogwałcenia którejś z reguł gramatyki (np. wskutek złego usta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Głombiowski, Karol, Świderski, Bolesław, Więckowska, Helena (red.) 1976. Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.