quasi-cielesny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zauważmy, że owe dwie funkcje: „doświadczać” i „mówić”, z chwilą gdy zyskują odrębność, poczynają — każda ze swej strony — patronować rozdwojeniu, w jakie popada filozofia transcendentalna, poczynają patronować dwóm odmianom transcendentalnej syntezy. Pierwsza jest przed-świadoma, quasi-cielesna raczej niż intelektualna. Druga zaś — nad-świadoma, więcej-niż-intelektualna. Pierwszej nie sposób rozpocząć od początku, drugiej nie sposób doprowadzić do końca. Pierwsza nakazuje wyrzec się już zastanego świata dla docieczenia jego mętnej genezy. Druga wymaga, aby świat w pełni ukonstytuowany...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałkowska, Anna et al. (oprac.) 1977. Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863-1918). Wybór przykładów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.