quasi-cudzysłów

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pojęć zapożyczonych nie będziemy charakteryzowali. Dalszym uzupełnieniem aparatury pojęciowej, którą będziemy się posługiwali, są nazwy wyrażeń, a raczej zmienne przebiegające zbiory wyrażeń. Zmienne 0, 0',0" ... itd. przebiegają zbiór nazw zdań; a, a' a" ... przebiegają zbiór nazw wyrażeń nazwowych; w końcu rj,rj\ri" przebiegają zbiór nazw dowolnych wyrażeń. Nazwy typów wyrażeń tworzyć będę znanym sposobem używając wyliczonych zmiennych i quasi-cudzysłowów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.