quasi-cybernetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zgodnie z poglądem powszechnie przyjętym w filozofii marksistowskiej poznanie rzeczywistości przebiega w sposób opisany przez W. Lenina: „Od żywego oglądu do myślenia abstrakcyjnego i od niego do praktyki — taka jest dialektyczna droga poznania prawdy, poznania realności obiektywnej” 1. Posiłkując się dla przejrzystości terminologią quasi-cybernetyczną można by powiedzieć, że poznanie rzeczywistości jest wedle tego poglądu układem trójczłonowym:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowak, Leszek 1971. U podstaw Marksowskiej metodologii nauk, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.