quasi-człowiek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przypuszczam, że „przyczynowość” to pojęcie zaczerpnięte z doświadczeń człowieka wykonującego proste działania, a człowiek pierwotny ujmował według tego modelu każde zdarzenie. Każde zdarzenie ma przyczynę — to znaczy, że każde zdarzenie jest działaniem wykonanym przez kogoś, jeśli nie przez człowieka, to przez quasi-człowieka, przez jakiegoś ducha. Gdy uświadamiamy sobie później, że są zdarzenia, które nie są działaniami, nadal mówimy, że muszą mieć „przyczynę”, a słowo to nas usidla; staramy się przypisać mu jakieś nowe, nieantropomorficzne znaczenie, ale ciągle, poszukując jego analizy, odgrzebujemy i wcielamy w nie rysy dawnego modelu. Zdarzyło się to nawet Hume’owi, a następnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Austin, John Langshaw 1993. Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.