quasi-czasownik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mianownika liczby pojedynczej rodzaju męskiego, czasownikowe — przez formę bezokolicznika 3 4. Zwyczaj ten warto uszanować. Oto kilka dalszych ustaleń. Quasi-czasowniki (czasowniki niewłaściwej, które nie mają syntetycznej formy bezokolicznika (np. trzeba, można, warto), będą — zgodnie z podaną wyżej zasadą ogólną — reprezentowane przez syntetyczną formę czasu teraźniejszego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.