quasi-czasowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych przedmiotów. W dziele sztuki literackiej natomiast zjawiska estetyczne związane z jego budową wielofazową są tak rozliczne i doniosłe dla jego waloru, jak też i dla siły, z jaką oddziaływa ono na odbiorcę, że wpływają nieraz w sposób rozstrzygający na polifoniczną harmonię jakości estetycznie walentnych dzieła, harmonię, która sama jest zjawiskiem rozpiętym w czasie i posiada swą własną strukturę quasi-czasową i swoje charakterystyczne perspektywy czasowe. Ta wielofazowość polifonicznej harmonii dzieła sztuki literackiej sprawia, iż dzieło to jest blisko spokrewnione z dziełem muzycznym — podobnie jak widowisko filmowe — i wykazuje różne podstawowe prawidłowości organizacji czasu, tak charakterystyczne dla muzyki. Cała sprawa nie jest jeszcze ostatecznie przeanali...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rusinek, Michał (red.) 1955. O sztuce tłumaczenia. Praca zbiorowa, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.