quasi-czynsz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cież zmiennymi politycznymi. Dlatego w skali wieloletniej nie ma przeszkód, aby budownictwo miejskie na równi z wiejskim uważać za alternatywą wzrostu spożycia indywidualnego (...] zaplanowanie niższego wzrostu płac realnych (jako swego rodzaju quasi-czynsz) pozwala wyżej planować budownictwo”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rychlewski, Eugeniusz 1973. Popyt budowlany, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.