quasi-deiktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W konstrukcji syntetycznej sytuacja jest podobna, choö nieco rözna: tutaj, opierajec sie na stanie rzeczy zaobserwowanym we fleksji analitycznej, trzeba by teoretycznie przyjec, ze koncöwki os. 1. i 2. (np. pol. -g, -esz- ibp.) peinig funkcje podwöjne: a) prymarnie — elementöw quasi-deiktycznych zastepujecych zaimek osobowy i wskazujqcych nadawce i odbiorce (pisz-%, pisz-esz = ja pisz§, ty piszesz) oraz b) sekundarnie — elementöw czysto anaforycznych w wypadkach, gdy z tych czy innych wzgledöw pojawia sie tu zaimek (ja pisz$ itd.). Co sie tyczy os. 3., to tutaj koncöwka prymarnie pelni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Heinz, Adam 1988. Język i językoznawstwo. Wybór prac, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.