quasi-demokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyjątkowego. Artykuł ów pozostawiał arbitralnej władzy prezydenta Rzeszy możność zawieszania praw publicznych i obywatelskich na okres praktycznie nieograniczony, a co gorsza, zezwalał mu na wydawanie w tym okresie rozporządzeń posiadających walor ustawy, wprowadzał zatem praktycznie możność nie kontrolowanych rządów pozaparlamentarnych. Prezydent Rzeszy stał się faktycznie namiastką cesarza. Dziwny był zatem ten ustrój quasi-demokratyczny, stworzony w pięknym mieście zabytków kultury, narodu poetów i myślicieli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ryszka, Franciszek 1962. Noc i mgła. Niemcy w okresie hitlerowskim, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo