quasi-desygnat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po pierwsze, bardzo często jako swoiste desygnaty słów religijnych bywają traktowane pozajęzykowe znaki religijne. Ładunek treści sensorycznych płynących z kontaktu ze sztuką sakralną (obrazy, muzyka, architektura itp.) często wypełnia sigmatyczną przestrzeń słów religijnych, staje się realnym quasi-desygnatem tych słów. Kult przedmiotów sakralnych: obrazów i relikwii itp. to ewidentny przejaw tej funkcji poza językowych znaków słownych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.