quasi-diagonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gdzie A, B,. . . stanowią kwadratowe podmacierze, a wszystkie elementy nie należące do tych podmacierzy, leżące wyżej głównej przekątnej, są zerami. Wyznacznik D takiej macierzy wynosi, podobnie jak przy macierzy quasi-diagonalnej, D — \A\ • |i?| !Ar|. Na tej podstawie można dowieść, że pierwiastki, których współczynniki są zawarte w podmacierzy A, zależą wyłącznie od elementów podmacierzy A. Następnie, rozpatrując część macierzy A 0 C B znajdujemy, że pierwiastki, których współczynniki są zawarte w podmacierzy B, zależą od elementów podmacierzy A, C i B itd., aż wreszcie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lange, Oskar 1965. Wstęp do ekonometrii, wyd. 3, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.