quasi-dokument

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podmiotu fikcjonalnego. Sposoby te znajdowały zastosowanie przede wszystkim w nowelach i innych małych formach, ale znajdujemy je również na terenie powieściowym: jeśli Pamiętnik Waćlawy jest w okresie wczesnopozytywistycznym pozycją dość odosobnioną, to u jego schyłku występują tego rodzaju utwory w pewnym skupieniu (Pamiętnik starego subiekta, Bez dogmatu, Dwa bieguny). Zauważmy, że osiągnięta tym sposobem iluzja rzeczywistości pozostaje w pewnym konflikcie z zadaniami poznawczymi utworu powieściowego: stawał się on quasi-dokumentem swego tematu, zamiast być jego ąuasi-monografią, obraz rzeczywistości widziany z perspektywy jej współuczestnika musiał być zwężony i zsubiektywizowany (a niekiedy kolidował z iluzją rzeczywistości), przedmiotowość cofała się przed naporem elementów lirycznych i refleksyjnych. Toteż „autoepizm” wywołał zastrzeżenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Twórczość - Twórczość (Kraków / War­­­­­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.