quasi-dokumentalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wells (A Modern Utopia, Ludzie jak bogowie). Majqc na celu przekonanie czytelnika o prawdopodobienstwie realizacji idealnej organizacji spot., utopiSci poslugiwali sie zwykle sposobami realistycznej techniki narracyjno-fabularnej; czesto nadawali utworom Charakter quasi-dokumentalny. Autor u. umieszcza swojq ideal nq kraine bqdz na nie odkrytych jeszcze lqdach (charakterystyczne dla u. starszej), bqdz w jakiej$ odleglej przyszloSci (znamienne dla u. nowszej — od 2 pol. XVIII w.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.