quasi-dramatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stereotypów narodowej mitologii. Nad tym programem „przystosowania” góruje jednak zdecydowanie nieobliczalna i niepokorna wyobraźnia poety, który świat przedstawiony przeobraża w miniaturowe panoptikum swojego „najmniejszego teatrzyku”: ludzie, rzeczy i zwierzęta działają tu jako osoby dramatu, frazes materializuje się przedmiotowo, wszelkie reguły motywacji „życiowej” ulegają manifestacyjnemu zawieszeniu i ośmieszeniu, wszelkie relacje quasi-dramatyczne organizuje dowcip absurdalny i bombastyczna hiperbola, a świat ulega totalnej groteskowej dekompozycji. Przy tym wszystkim groteska Gałczyńskiego odwołuje się najwyraźniej do jarmarcznych i kukiełkowych tradycji kultury popularnej, do gatunków widowiskowych tzw. drugiego obiegu, rozwija zatem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kelera, Józef 1989. Panorama dramatu. Studia i szkice, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.