quasi-dyskretny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czynowego. Język składa się z dyskretnych segmentów leksacji (Nama-Rupa) i z uporządkowanych wzorców; te ostatnie mają charakter bardziej zasadniczy, mniej oczywisty, ale za to nienaruszalny i uniwersalny. Być może, rzeczywistość fizykalna w podobny sposób jest zbiorem quasi-dyskretnych jednostek (atomów, kryształów, żywych organizmów, planet, gwiazd itd.), niepoznawalnych do końca jako takich, lecz raczej wyłaniających się z pewnego przyczynowego tła, które samo w sobie jest pewnym układem wzorców i hierarchii — napotykamy tu na figury tła, które nauka czyni sztucznie zrównoważonymi. W miarę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Whorf, Benjamin Lee 1981. Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.