quasi-obiektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) taczając tok myśli. Narrator ten panuje również we wczesnej powieści pozytywistycznej — i znowu dostrzegamy tu sprzeczność między dyrektywą wartości poznawczej a dyrektywą iluzji rzeczywistości. Narrator taki może bowiem posiadać maksymalną quasi-wiedzę, być w najwyższym stopniu quasiobiektywny (mówimy: quasi-wiedza i quasi-obiektywny, bo chodzi tu o rzeczywistość fingowaną, a nie poznawaną) — sam jednak nie tylko narusza raz po raz iluzję powieściową, ale jest „życiowo” najzupełniej nieprawdopodobny. Wiedzy o takim zasięgu bowiem żadna istota ludzka posiadać nie może — taki narrator powieści werystycznej sam jest jakby postacią fantastyczną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Twórczość - Twórczość (Kraków / War­­­­­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.