quasi-pamiętnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jakby w serii migawkowych zdjęć. Lecz ten album rodzinny czy film z przeszłości nie odwija się klatka po klatce, w porządku następstwa czasowego; sceny, zdarzenia, postacie mieszają się, tasują, układają nie ogniwo po ogniwie, nie według jednolitego tematu, jakim mogłoby tu być na przykład przypominane i ewokowane życie samego pisarza. Układają się inaczej, według zupełnie innej zasady: prawda bowiem, którą ten quasi-pamiętnik chce nam ukazać, zawiera się w tym, że życie indywidualne nie ma jednolitego tematu, że jest to temat rozbity, dający się luźno zestawiać, przebudowywać i uzupełniać przez świadomość. Z poczu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Burek, Tomasz 1971. Zamiast powieści, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.