quasi-rozum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rezultaty owych zaparć były zawsze katastrofalne, albowiem wówczas zbiorowe przekonania irracjonalnego pochodzenia, przesądy, mity, kompleksy winy, fobie i złudzenia snujące się w przestrzeni społecznej sumowały się w siły, krystalizowały w programy, tworzyły quasi-rozum, aby rodzić następnie pokraczne ideologie i obłąkane czyny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kijowski, Andrzej 1986a. Kronika Dedala. Szkice i kroniki, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.