quasi-wyłączność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żadnych ograniczeń stosowalności. W języku angielskim jest wersją jedyną, a w językach romańskich bodaj jedyną w przypadku, kiedy pozycja wewnętrznego argumentu jest wypełniona predykatem jednoznacznym reprezentowanym na powierzchni przez rzeczownik z rodzajnikiem określonym. Jej quasi-wyłączność jest podyktowana tendencją do unikania kakofonii rodzajników określonych, np. The noun phrase/can be expanded —> the possibility of expansion of the...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karolak, Stanisław 1990. Kwantyfikacja a determinacja w językach naturalnych, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.