quasi-wyjaśnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Taka interpretacja zdań wyrażających relację przyczynowo-skutkową nasuwa pytanie: jaki etap wyjaśniania uznać za ostatni, zamykający analizę? Nie da się znaleźć merytorycznego uzasadnienia odpowiedzi na to pytanie — interpretacja mogłaby być przedłużana bez końca. W związku z tym aby uniknąć regresu nieskończonego, trzeba uznać za wyrażające przyczynę także te zdania, które nie komunikują o zdarzeniach, i odrzucić wszelkie dalsze poszukiwania takich zdań o zdarzeniach, które miałyby być quasi-wyjaśnieniami zdań badanych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grochowski, Maciej 1980. Pojęcie celu. Studia semantyczne, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.