quasi-złożenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest to osobna, obszerna kwestia, na której rozstrzyganie nie ma tu miejsca. Ogólnie tylko powiem, że dopuszczalne interpretacje takich quasi-złożeń prowadzą do alternatyw zwykłych Kpa, ni&-Kpa, a także „a nie wie, czy p" z ewentualnym stałym dodatkiem nadrzędnym „a wie, że”, który nie przeciwstawiając się swojej negacji jest informacyjnie pusty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy (red.) 1994. Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN ; Zakład Semiotyki Logicznej UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.