quasi-zaimkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) klasami rzeczowników, np. języków bantu oraz niektórych języków indiańskich i australijskich. Dalszą ważną cechą klasyfikatorów jakościowych jest to, że mogą być używane z odniesieniem deiktycznym lub anaforycznym w funkcji zaimkowej i quasi-zaimkowej (por. 15.3). Innymi słowy rzeczownik-ośrodek można wyzerować, jeśli był wymieniony poprzednio lub jeśli można go uzupełnić na podstawie kontekstu pozajęzykowego (Greenberg 1972). O wielu konstrukcjach można je...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1989. Semantyka. T. 2, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.