quasi-znak

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nieć w taki sposób, w jaki istnieje myśl. Czy interprétant jest z koniecznością wynikiem triadycznym, zależy od użycia słów, to znaczy od tego, jak ograniczymy zakres terminu „znak"; wydaje się jednak wygodne uznać triadyczny wynik interpretantu za istotny dla ( rozumienia ) „znaku", nazywając szersze pojęcia — typu „krosno żakardowskie" — na przykład „quasi-znakiem". W tych warunkach łatwo można zauważyć, czym jest interprétant znaku: jest on tym wszystkim, co jasne w samym znaku, a niezależne od jego kontekstu i okoliczności wyrażenia. Wciąż jednak może powstać wątpliwość, w jaki sposób należy rozróżniać interprétant od przedmiotu. Najprostszym sposobem jasnego ukazania tego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Peirce, Charles Sanders 1997. Wybór pism semiotycznych, przekł. R. Mirek, A. J. Nowak, Warszawa : Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.