quasi-znakowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ze względu na selekcję zachodzącą pomiędzy schematem a uzusem semiotycznym teoretyk języka musi w swych wyliczeniach uznać istnienie systemów nie zinterpretowanych, choć interpret owalnych. Pod tym względem nie ma więc różnicy między np. szachami lub czystą algebrą a np. językiem. Żeby jednak zdecydować, w jakim stopniu gra lub inny system quasi-znakowy w rodzaju czystej algebry jest semiotyką, a w jakim nią nie jest, trzeba stwierdzić, czy jego wyczerpujący opis wymaga operowania dwoma planami, czy też przeciwnie: stosowanie zasady prostoty można posunąć tak daleko, że wystarczy się posługiwać jednym planem144...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina, Weinsberg, Adam (red.) 1979. Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.