quasi-zupełność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) powiedziane wyżej (zob. s. 306, 307) pozycja wchłonięta staje się pozycją jednoprzedmiotową po wypełnieniu pozycji wolnej, wieloznacznej w przypadku predykatów jedno-wieloznacznych. Jej -wypełnienie powoduje semantyczną quasi-zupełność propozycji i GI — zgodnie z regułą zupełności — wymaga kookurencji z rodzajnikiem określonym (w angielskim z wyjątkiem przypadków stosowania Saxon Genetive, który znosi rodzajnik), np. the father of Socrates,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karolak, Stanisław 1990. Kwantyfikacja a determinacja w językach naturalnych, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.