quasi-zupełny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wespół z kontekstem kooperującym, z którym tworzą GI nieciągłe. Do tej kategorii należą GI reprezentujące wszystkie rodzaje predykatów z niewypełnionymi pozycjami argumentowymi; 3) GI podstawowe złożone o charakterze przedmiotowym konstytuowane przez przynajmniej jednomiejscowe nazwy z absorpcją, kiedy pozycje wolne zostały wypełnione, a całość w ten sposób utworzona ma wartość jednostkową. Języki traktują je tak jak wykładniki propozycji zamkniętych. Określamy je (podobnie jak GI w p. 1) jako GI quasi-zupełne. Pozycje wolne uważa się za wypełnione, kiedy zawierają argument, predykat jednoznaczny lub predykat wieloznaczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karolak, Stanisław 1990. Kwantyfikacja a determinacja w językach naturalnych, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.