quizowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydział Szkolny KC ZMS opracował szczegółowy program dla kół młodych racjonalistów, pracują Międzyszkolne Wieczorowe Szkoły Aktywu oraz koła zainteresowań. KC ZMS, Telewizja Warszawska i redakcja „Dookoła Świata” zorganizowały wspólnie Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych pod tytułem „Polska i świat współczesny”, w któ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1961. Rocznik polityczny i gospodarczy 1961, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.