qumrański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) *. Tylko nieliczni badacze, jak np. J. L. Teicher, zaaprobowali je i zapowiedzieli podjęcie dyskusji, w przeświadczeniu, że Józef Flawiusz przypisał Esseńczykom to, co słyszał o chrześcijanach. Inni uczeni wahający się jeszcze utożsamić społeczność qumrańską z Esseńczykami, uznają zasadnicze podobieństwo między nimi. Podstawą ich wątpliwości są pewne dość charakterystyczne różnice, wynikające z porównania skąpych zresztą źródeł starożytnych o Esseńczykach30, lub nawet wątpliwości co do ich wiarygodności. Mieszkańcy Qumran byliby więc pewnym odłamem mniej lub więcej ściśle związanym z Esseńczykami, od których mogli zapożyczyć niektóre wierzenia lub zwyczaje 40...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.