różnokierunkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kończąc omawianie tego czynnika zmiennego muszę zaznaczyć, że zmiana rodzaju czynności może działać różnokierunkowo to znaczy albo polepszać, albo pogarszać rezultat. Kierunek działania zależy od tego, jaką czynność osoba badana zmienia i przez jaką ją zastępuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kreutz, Mieczysław 1949. Podstawy psychologii. Studium nad metodami i pojęciami współczesnej psychologii, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.