rękawicka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (Tei'az Gospodarz bierze do ręki garść zboża, chwilkę waży w ręku w milczeniu, szei'okim ruchem podnosi rękę do góry i rzuca zboże w kąt izby ze słowem: „szust**. Jest taka cisza, że słychać tylko padające ziarno. Po chwili dopiero Gospodarz kończy obowiązujące dalej słowa: ..żytko jak korytko**.) GOSPODARZ: Szust psenicka jak rękawicka, szust żytko jak korytko, (Gromada pochyla głowy, Gospodarz zagłębia rękę w sicie lub worku ze zbożem, nabiera garść zboża. Taki sam szeroki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cierniak, Jędrzej 1948. W słonecznym kręgu. Widowisko cykliczne oparte na zwyczajach i obrzędach z żywobyciem wiejskiego człeka w dorocznym obiegu słońca związanych, Warszawa : Instytut Wyd. „Sztuka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.