rękopis-archiwum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 24 razy w tym szyku oraz jeden raz w szyku odwrotnym: o vode o chlebe 103a3). Przytoczony tu przykładowo materiał filozoficzny pokazuje nie tylko to, że Apostołowie Słowian bez oporu wykorzystywali regionalne słownictwo Wielkich Moraw i zadomowioną już tu terminologię chrześcijańską, ale także bez przeredagowania zgromadzili w jednym głagolskim rękopisie obok już nieaktualnych modlitw bizantyjskich, przetłumaczonych zapewne w Soluniu z języka greckiego, także powstałe w Słowenii i na Morawach teksty religijne tłumaczone ze staro-wysoko-niemieckiego i łaciny, a także modlitwy genezy wielkomorawskiej. Zabytkiem tym jest Euchologium Sinaiticum, rękopis-archiwum, świadectwo zderzenia się na terenie Wielkich Moraw dwóch kultur chrześcijańskich z trzecią — lokalną słowiańską...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łapicz, Czesław (red.) 1994. Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich konferencji językoznawczych [...], Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.