rabacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyobrażenia o idylli pańsko-chłopskiej na wsi. Wprowadzając na weselną scenę widmo krwawego Upiora, Jakuba Szeli, Wyspiański podważa taką popularnością cieszące się w środowisku inteligencji i szlachty wyobrażenie o dobrym, „szczęśliwym” wieśniaku. Nieprzypadkowo poeta odwołuje się w Weselu do rabacyjnej legendy o roku 1846, nieprzypadkowo też wprowadza Szelę na wesele krakowskiego artysty z chłopką...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.