rabiński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie i kije? Jeśli ów miecz ma wyrażać sprawiedliwą obronę — jak to nie tylko po prostacku, ale wprost bezbożnie tłumaczą niektórzy — dlaczego nie stosowali takiej obrony chrześcijańscy męczennicy? Tu przypominają się owe tezy rabińskie67. „Wolno walczyć zaciężnemu żołnierzowi tak samo, jak wolno rzeźnikowi utrzymywać się ze swego rzemiosła. Jeden zdobywa umiejętność zabijania bydła, drugi zabija ludzi. Wolno też obywatelom brać udział w wojnie,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Erazm z Rotterdamu 1973. Adagia (Wybór), przeł. M. Cytowska, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.