rabin-przewodniczący

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sąd taki składa się z rabina-przewodniczącego i dwóch rabinów sędziów. Powołuje ich Wezyrat Sprawiedliwości spośród przedstawionych kandydatów. Sędziowie ci są płatni z funduszów państwowych. Istnieją sądy dwóch stopni. Rozstrzygają one spory i sprawy spadkowe tylko między Żydami. Sądom tym przydani są kanceliści rządowi, ale również wyznania mojżeszowego. Gdy strona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Miazgowski, Bronisław 1958. Maroko ziemia czerwona, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.