rabinicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się czuje. Stan rozkoszny, stan odmrożenia i bardzo w tym smakowałem. To jak dobry likier, jak dobry koniak. Oczywiście, powtórzyłem rozmowę Dunajewskiemu i jak do rabina: „Co to wszystko znaczy?“ I on znowu, zresztą rabinicznie, bo on miał umysł jednak trochę rabiniczny: na dwoje babka wróżyła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wat, Aleksander 1977. Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Cz. druga, Londyn : Polonia Book Fund Ltd.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.