rabiniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powinniśmy cywilizować żydów, przeistaczać ich; wskazać im szlachetniejsze drogi zarobkowania; otworzyć środki ułatwiające im nabytek cnoty, moralności; przeciąć tajemności ich rządów i sądów kahalnych, rabiniczych, zniweczyć tyle niebezpieczny status in statu; nie okazywać im niechęci, której by początkiem był osobisty nasz interes. Winniśmy się przez własne dobre przymioty wyższymi nad nich okazywać, lecz powtarzam, nie prześladować, bo tego środka zabrania zdrowa filozofia, zdrowy rozsądek, zdrowa moralność, dobre sumienie i same...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ostrowski, Antoni 1961. Pamiętnik z czasów powstania listopadowego, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.