rabszyca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) owo -et było odczuwane jako bardziej swojskie? Że tak mogło być wskazywałaby substytucja -ic >• -ik przy adaptacji zapożyczonego z języka niemieckiego wyrazu Raubschutz 'kłusownik', W niektórych gwarach wyraz ten został zapożyczony w postaci raubszic 'kłusownik' (zob. np. F, Pluta, Słownictwo Dzierży sławie w powiecie prudnickim, Wrocław 1973 , s. 135) czy rabszyc 'złodziej leśny' (SGP - z okolic Będzina), podobnie jak i w języku literackim (SW cytuje z K. Tetmajera formę raubszyc). Jednak w innych gwarach otrzymał on postać raubsik (ściślej: ro^psik) 'kłusownik' (A. Zaręba, Słownik Starych Siołkowjc w powiecie opolskim, Kraków 1960, s...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
AUL - Acta Universitatis Lodziensis
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.