rabunkowo-terrorystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Towarzysz Iwan Daniłowicz Milutin stykał się — i jako przewodniczący komitetu wykonawczego, i jako dowódca liniowy, i wreszcie jako szef kontrwywiadu — otóż towarzysz Milutin stykał się setki razy z elementem kontrrewolucyjnym, ze zdradą świadomą i zrodzoną z głupoty, z hardym białym oficerstwem nienawidzącym ludu i z bandami rabunkowo-terrorystycznymi przeróżnych kułaków-atamanów — i zawsze, za każdym razem pałał dziewiczo niepohamowanym gniewem ku wszelakiemu draństwu występującemu przeciwko robotniczo-chłopskiej władzy i światowej rewolucji proletariackiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Turlejska, Maria 1989. Te pokolenia żałobami czarne... Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944-1954, drugie wyd. popraw., Londyn : Aneks
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo