racjonalistyczno-pozytywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nasuwa się tu jednak wątpliwość głębsza, bardziej zasadnicza, dotycząca społecznej funkcji nauki. Tradycyjne stanowisko w tej sprawie można z grubsza określić jako racjonalistyczno-pozytywistyczne: nauka służy wyjaśnianiu świata, naukowiec rozumowo uzasadnia precyzyjnie sformułowane i ważne, choć z konieczności fragmentaryczne, twierdzenia o rzeczywistości. Ale wydaje się, że wielu współczesnych uczonych humanistów nie podziela takich poglądów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo