radio-nadawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia wytwarzające wszelkie usługi. Objęło to nawet maszyny do pisania w wielu instytucjach, 17) wprowadzono cenzurę wszelkich przesyłek korespondencyjnych, 18) w pierwszym okresie zablokowano całkowicie telekomunikację (w skutkach okazało się to szczególnie tragiczne: pogłębiło to niesłychanie ujemne skutki styczniowej powodzi, spowodowało zgony z powodu niemożności telefonicznego wezwania karetki pogotowia ratunkowego), 19) następnie, po odblokowaniu telekomunikacji, treść rozmów telefonicznych objęto milicyjną kontrolą (podsłuch), 20) poodbierano broń sportową, myśliwską, amatorskie urządzenia radio-nadawcze, wstrzymano sprzedaż szeregu artykułów chemicznych jak np. trutki na gryzonie, rolnicze środki owadobójcze itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prawa 1983. Prawa człowieka i obywatela w PRL (13. XII. 1981 - 31. XII. 1982), Paryż : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.