radiogenetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jest dla organizmów b. szkodliwa lub letalna. B. ważnym zagadnieniem jest więc obecnie — w dobie coraz szerszego zastosowania energii jądrowej i promieni rentgenowskich oraz prób z bronią jądrową — ochrona człowieka i in. organizmów żywych przed skutkami promieniowania; problemem tym zajmuje się specjalny dział —» genetyki, zw. radiogenetyką. Natura m. genowych polega na zmienionym kopiowaniu pierwotnej matrycy genowej, tj. na zmianach w sekwencji (kolejności) czterech różnych nukleotydów kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) tworzącego gen (—► dziedziczność); nowa, zmieniona kopia pierwotnej matrycy ma właściwość dalszego odtwarzania się w formie zmienionej i dlatego m. są dziedziczne. M. jest procesem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.