radiowęzłowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) liczbą odbiorników radiofonicznych (na jednego radioabonenta przypada w niektórych krajach po kilka odbiorników), liczbą stacji radiofonicznych itp. W miarę postępów r. zmniejsza się znaczenie radiowęzłowych urządzeń odbiorczych na korzyść indywidualnych odbiorników radiofonicznych, umożliwiających odbiór jednej z wielu wybranych radiostacji. W 1950-62 liczba stacji radiofonicznych wzrosła w Europie z 566 do ok...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.